Соціокультурна компетентність

Соціокультурна компетентність
- знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
- повсякденне життя;
- умови життя;
- норми поведінки та соціальні правила поведінки;
- вживання та вибір привітань і форм звертання;
- вживання та вибір вигуків;
- дотримання правил ввічливості