Говоріння

Говоріння
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
На кінець 4-го класу учні:
- роблять короткі повідомлення в межах тематики ситуативного спілкування;
- роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
- описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин, види транспорту;
- коментують зображене на малюнку або фото;
- порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки;
- висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій.
На кінець 4-го класу учні:
- ініціюють і закінчують діалог;
- ведуть короткі діалоги етикетного та загального характеру;
- розігрують короткі сценки виступаючи у певних ролях;
- беруть участь у розмові на прості та звичні теми;
- емоційно забарвлюють діалог використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.
Обсяг висловлювання — 5-6 речень. Висловлення кожного – не менше 5 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.