Читання

Читання
На кінець 4-го класу учні:
- читають вголос та мовчки з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
- розуміють основний зміст різнопланових текстів, пов’язаних із повсякденним життям;
- читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення нових слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг – 200-250 друкованих знаків.