Аудіювання

Аудіювання
На кінець 4-го класу учні:
- розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване;
- розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру побудованих на засвоєному мовному матеріалі;
- розуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, в межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису; (обсяг прослуханого у запису тексту – від 2 до 3 хвилин).