Загальнонавчальна компетентність

Загальнонавчальна компетентність
-розрізняти і продукувати звуки та звукові відрізки;
- уважно стежити за презентованою інформацією;
- ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
- активно застосовувати мову, що вивчається;
- сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
- уміти працювати з підручником, словником