Соціокультурна компетентність

Соціокультурна компетентність
- знання культурних реалій;
- спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям;
- вживання та вибір привітань;
- вживання та вибір форм;
- звертання;
- вживання та вибір вигуків;
- дотримання правил ввічливості