Лінгвістична компетентність

Лінгвістична компетентність
Лексична компетенція Граматична компетенція Фонетична компетенція
Члени сім’ї
Вік старших членів сім’ї
Числа до 100
Захоплення
Розваги
Зовнішність людини
Професії
Щоденні обов’язки
Дім, квартира
Умеблювання
Назви продуктів
Посуд
Місяці, дні тижня
Свята
Навчальні предмети
Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.
There is, there are.
Модальні дієслова: can
Дієслово: Present Simple, Past Simple
Іменник: злічувані, незлічувані, множина іменника (винятки)
Прикметник: якісні, відносні
Прийменник: місця (on, in, under), напрямку to, up, down, over, across, часу (before, after, in, on, at)
Займенник: some, any, much, many, a lot/lots
Сполучник: or
- вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.
(Фокус: інтонація: наголос у словах; логічний наголос та мелодія у реченнях)