Говоріння

Говоріння
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
На кінець 3-го класу учні:
- використовують прості речення та фрази для того, щоб описати місце (помешкання), подію (свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети щоденного вжитку, тварин);
- роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
-коментують свої дії та дії інших людей.
На кінець 3-го класу учні:
- підтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного та загального характеру;
- ставлять загальні, спеціальні, альтернативні запитання, засвоєні в усному мовленні і відповідають на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування.
Обсяг висловлювання — 4-5 речень. Висловлення кожного співрозмовника – не менше 4 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.