Читання

Читання
На кінець 3-го класу учні:
- читають вголос та мовчки з повним розумінням короткі, прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
- читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається з опорою на ілюстративний матеріал.
Обсяг 150 -200 друкованих знаків.