3 клас

Сфера спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження
Особистісна Я, моя сім'я і друзі
Відпочинок і дозвілля (Поїздка на канікулах)
Людина
Помешкання (На кухні)
Природа і навколишнє середовище (Пори року)
- представляти співрозмовників / третіх осіб;
- запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;
- описувати когось / щось;
- запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання;
- повідомляти про смаки, уподобання;
- виражати своє ставлення до когось / чогось;
- запрошувати та реагувати на чиєсь запрошення;
- робити пропозицію та реагувати на неї;
- запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
- визначати час;
- висловлювати схвальну / несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо;
- виражати настрій
His / Her name is …
They are…
Who is this boy/girl?
What is his/her name?
How old are you?
How old is he/she?
Where is he/she from?
Where do you live?
I live at … Street?
What is his/her address?
Are you from…? Is she/he from…?
How are you? I am fine, thank you.
Have you got…?
I like… I don’t like ….
She/He likes/doesn’t like it.
Can you come to …? - Yes, sure.
Sorry, I can’t.
Can you help me? Сan I have...? Thanks.
Where did you go?
Did you like it?
Yes, I did. / No, I didn’t.
It’s five o’clock.
It’s five twenty.
In the morning/afternoon/evening
In (September, …)
On (Monday, …)
At (5 o’clock, …)
How much? How many?
Thank you very much.
Tea or juice?
Публічна Свята та традиції
Освітня Школа


Зміст розділу: