Загальнонавчальна компетентність

Загальнонавчальна компетентність
- стежити за презентованою інформацією;
- розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя/вчительки;
- розуміти і виконувати прості інструкції вчителя/вчительки;
- співпрацювати у парі / групі;
- уміти працювати з підручником і словником