Лінгвістична компетентність

Лінгвістична компетентність
Лексична компетенція Граматична компетенція Фонетична компетенція
Члени сім’ї
Вік молодших членів сім’ї
Числа від 1 до 20
Іграшки
Продукти харчування
Кольори
Частини тіла
Предмети одягу
Тварини
Пори року
Назви свят
Меблі у класній кімнаті
Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.
Дієслово: Present Simple (to be, have) have got
Наказовий спосіб дієслів, заперечна форма (команди)
Don’t stand up!
Іменник: множина іменників
Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік, емоційний стан.
Прийменник: місця, напрямку (on, in, under, by, to, at)
Займенник: вказівні (this, that, these, those з іменниками), особові, присвійні
Числівник: кількісні (1—20)
Сполучник: but, and
-дотримання апроксимованої вимови з урахуванням особливостей англійської мови під час промовляння слів і виразів
(Фокус: формування слухо-вимовних навичок учнів; інтонація: логічний наголос)