Читання

Читання
На кінець 2-го класу учні:
- знають букви алфавіту;
- читають мовчки та вголос і розуміють слова, словосполучення, речення, короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні.
Обсяг — 100-150 друкованих знаків.