Аудіювання

Аудіювання
На кінець 2-го класу учні:
- реагують невербально та вербально на запитання, які вимагають простих відповідей;
- демонструють розуміння ключових слів у висловленні, які проговорюються дуже повільно та з довгими паузами;
- розуміють короткі прості вказівки, сформульовані повільно;
- розуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) в межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису; (обсяг прослуханого в запису тексту – від 1 до 2 хвилин).