2 клас

Сфера спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження
Особистісна Я, моя сім'я і друзі
Відпочинок і дозвілля
Людина
Природа
- привітатися;
- попрощатися;
- представити себе/когось;
- називати когось/щось;
- ставити запитання і відповідати на них;
- повідомляти про когось/щось;
- давати елементарну характеристику комусь/чомусь;
- розуміти та виконувати вказівки (команди);
- вітати зі святом;
- виражати настрій
Hi! Hello! Good morning /afternoon / evening! Goodbye! Bye-bye! Bye!
How are you?
I’m fine, thank you.
Where are you from?
My name is… I am…
This/That is my (dad, friend…)
Who is this boy/girl?
What is your /his/her name?
How old are you?
How old is he/she?
Where is …?
Питальні слова: what, who, where, when, why, how
Please, come in.
I can…
I cannot/can’t …
Can you …?
This is an apple.
It is red.
Happy New Year!
Merry Christmas!
Happy birthday!
I’m sorry. – That’s OK.
Thank you. – You are welcome.
I’m sad, happy, tired
Публічна Свята та традиції (Продукти харчування)
Освітня Школа
Меблі у класній кімнаті


Зміст розділу: