Загальнонавчальна компетентність

Загальнонавчальна компетентність
- Стежити за презентованою інформацією;
- розуміти і відтворювати мовленнєві зразки, наслідуючи вчителя/вчительку;
- розуміти і виконувати прості інструкції вчителя/вчительку;
- співпрацювати у парі / групі