Лінгвістична компетентність

Лінгвістична компетентність
Лексична компетенція Граматична компетенція Фонетична компетенція
Члени родини
Числа 1—10
Іграшки
Кольори
Розмір
Дії
Тварини
Свята
Шкільне приладдя
Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.
Іменник: множина іменників
Дієслово: to be, have got; can
Наказовий спосіб дієслів (команди)
Stand up!
Прикметники, що вказують на розмір колір; емоційний стан людини
Займенник: вказівні (this), особові (I, we, you, they), присвійні (my, your, his, her)
Числівник: кількісний (1—10)
Дотримання апроксимованої вимови з урахуванням особливостей англійської мови під час промовляння слів і виразів
(Фокус: звуки:
- наближені до звуків української мови;
- відрізняються за суттєвими ознаками;
- не мають аналогів в українській мові)