Читання

Читання
На кінець 1-го класу учні:
- розпізнають літери алфавіту та графічний образ найчастіше вживаних та вивчених слів, словосполучень і коротких фраз.