Аудіювання

Аудіювання
На кінець 1-го класу учні:
- розрізняють (на слух) вивчені слова і фрази;
- сприймають на слух і виконують прості інструкції;
- розуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) в межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису; (обсяг прослуханого у запису тексту – від 1 до 2 хвилин).